Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

Privacy verklaring Campina Energie

Campina Energie, een coöperatieve vennootschap met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Dageraadstraat 16 en met ondernemingsnummer 0606.976.015,  vindt de bescherming van de privacy van haar aandeelhouders en contacten uiterst belangrijk. We willen u zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vindt u informatie over welke persoonsgegevens wij als verwerkingsverantwoordelijke verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat uw privacy-rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens via de website of contacten met werknemers van Campina Energie, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy verklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Website: https://campinaenergie.be

Mail: info@ca..gie.be

1.          Algemeen

  • Campina Energie leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
  • Campina Energie leeft daarnaast ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na.

2.          Contactformulieren

Wanneer je het formulier ‘Word coöperant’ of ‘Investeer mee’ invult op onze website, worden enkele gegevens gevraagd die noodzakelijk zijn om je te registreren als aandeelhouder. Die gegevens worden in een beveiligde cloud-omgeving bewaard om op wettelijke basis verwerkt te worden. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve om boekhoudkundige redenen met het boekhoudkantoor en de overheid (vb.: aandelenregister, tax-shelterattesten).

De persoonsgegevens van wie zich meldt als klant van een project van Campina Energie (waaronder Zonneregio Kempen) worden bewaard voor de verdere werking van de coöperatie en worden niet gedeeld met andere organisaties of bedrijven, tenzij dit vereist is voor het project, bvb voor Zonneregio Kempen worden de gegevens doorgegeven aan de geselecteerde installateur van Zonnepanelen

Met het formulier ‘Schrijf in op onze nieuwsbrief’ geef je ons toestemming om je e-mailadres te gebruiken voor het verzenden van onze nieuwsbrief waarmee we je op de hoogte kunnen houden van nieuws over onze werking. We delen deze e-mailadressen niet met derden. Je kan je hier ten allen tijde uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief.

Aandeelhouders worden ook geïnformeerd via de nieuwsbrief. Zij kunnen zich ook uitschrijven hiervoor behalve voor de wettelijk verplichte communicatie met de aandeelhouders (vb. uitnodiging algemene vergadering).

Via nieuwsbrieven aan de aandeelhouders  willen we hen ook op de hoogte brengen van verdere evoluties van Campina Energie zoals bvb. Energielevering.

3.          Cookies

Wanneer je de website www.campinaenergie.be en www.zonneregiokempen.be bezoekt, kan je aangeven of je al dan niet cookies toelaat. Noodzakelijke cookies zijn nodig voor de werking van de website. Comfort en statistiek cookies kunnen uitgezet worden. In ieder geval ben je niet identificeerbaar aan de hand van die cookies. De cookies bevatten geen persoonlijke data.

4.          Rechten

Volgende rechten ten opzichte van de eigen persoonsgegevens kan je steeds uitoefenen op eenvoudig verzoek.

  • Recht van toegang en inzage: je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens die door Campina Energie geregistreerd werden.
  • Recht van verbetering, verwijdering en beperking: je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Campina Energie. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Dit laatste geldt niet voor vennotengegevens die we verplicht moeten bijhouden voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. Om dezelfde redenen worden de gegevens van uitgetreden vennoten tot één jaar na de uittreding bewaard.
  • Je kan steeds verzoeken om een exportbestand van de persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt.

Verzoeken worden steeds binnen de wettelijke termijn van 30 dagen uitgevoerd.

5.          Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door Campina Energie bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen u en Campina Energie.

Zonneregio Kempen is een project van Campina Energie cv  -  Copyright Campina Energie cv - 2024. Alle rechten voorbehouden.