Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

FAQ

Hoe ziet het nieuwe tariefsysteem eruit in 2021?

Vanaf 2021 zal de terugdraaiende teller en het prosumententarief niet meer bestaan, maar word je afgerekend op het effectief gebruik van het elektriciteitsnet. Met de informatie die we nu hebben, zal je waarschijnlijk een 2,5 eurocent per kilowatt-uur vergoed krijgen voor de elektriciteit die je zelf hebt opgewekt, niet ter plekke kan verbruiken, en dus op het net injecteert. Die geïnjecteerde energie koop je dan weer aan op een ander moment aan piek, dal of enkelvoudige prijs. In het nieuwe systeem wordt het dus heel belangrijk dat je de energie die de zon opwekt zoveel als mogelijk direct verbruikt. Dat kan bijvoorbeeld door de (vaat)wasmachine of warmtepomp overdag te laten draaien, water via een elektrische boiler overdag op te warmen, een thuisbatterij te installeren, overdag te koelen met airconditioning, elektrische wagen overdag op te laden, …

Laatste update op 19.11.2020 door Bram Van Dun.

Hoe ziet de premie eruit voor zonnepanelen in 2021?

Vanaf 2021 is er een eenmalige premie van de Vlaamse overheid voor de installatie van zonnepanelen, met een maximum van 1500 euro. Deze premie is beschikbaar voor gebouwen waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan vijf jaar geleden werd verleend (gerekend vanaf de datum van keuring van de installatie) of installaties die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius uiterlijk op 31-12-2013. Dankzij de premie liggen terugverdientijden voor zonnepanelen meestal tussen 7 en 10 jaar en blijft de investering financieel rendabel. Meer informatie kan je vinden op https://www.vlaanderen.be/eenmalige-investeringspremie-van-de-netbeheerder-voor-zonnepanelen-vanaf-2021

Laatste update op 19.11.2020 door Bram Van Dun.

Hoe ziet de premie eruit voor thuisbatterijen in 2021?

Vanaf 2021 is er een eenmalige premie van de Vlaamse overheid voor de installatie van een thuisbatterij, met een maximum van 3250 euro. De batterij moet geplaatst worden door een erkend installateur; je moet een digitale meter laten installeren (deze kost wordt volledig gedekt door een premie); en je hebt een energiemeter nodig (een ‘modbus’). Een systeem zonnepaneel+omvormer+batterij is ongeveer tweemaal zo duur als een systeem zonnepaneel+omvormer, maar de terugverdientijd is gelijkaardig (7 à 10 jaar) terwijl de besparing op je energierekeningen over 20 jaar bijna verdubbelt.
Meer informatie kan je vinden op https://www.vlaanderen.be/premie-voor-thuisbatterij-voor-zelf-opgewekte-energie

Laatste update op 19.11.2020 door Bram Van Dun.

Moet ik mijn dak volledig volleggen met panelen?

Onze berekeningen tonen aan dat het voor beide tariefsystemen (terugdraaiende teller, of het nieuwe tariefsysteem vanaf 2021) het financieel het voordeligst is om net genoeg panelen te leggen om uw jaarlijks verbruik te dekken. In het systeem van de terugdraaiende teller bent u alle overproductie kwijt, en een grotere omvormer kost u meer aan prosumententarief. In het nieuwe tariefsysteem gaat u waarschijnlijk wel een vergoeding krijgen voor op-het-net geïnjecteerde energie, maar deze vergoeding is niet genoeg om de extra investering van meer panelen te verantwoorden.

Laatste update op 19.11.2020 door Bram Van Dun.

Ben ik mijn terugdraaiende teller kwijt zodra mijn huidige mechanische meter wordt vervangen door een digitale meter?

Nee, u behoudt uw terugdraaiende teller, zelfs als uw huidige meter wordt vervangen door een digitale. De digitale meter houdt zowel de op-het-net geïnjecteerde energie als de van-het-net afgenomen energie bij. De digitale meter zal virtueel ‘terugdraaien’ doordat bij de jaarlijkse meteropname de geïnjecteerde energie wordt afgetrokken van de afgenomen energie. Indien u een dag/nacht teller hebt, dan worden deze getallen ook apart bijgehouden voor dag en nacht. Meer info kan u hier vinden: https://www.vreg.be/nl/faq/digitale-meter-en-zonnepaneleneigenaars

Laatste update op 19.11.2020 door Bram Van Dun.

Indien u een dag/nacht teller heeft, moet u dan omschakelen naar een enkelvoudige meter? En wat met die nieuwe digitale meter?

Het is aangeraden om over te schakelen naar een enkelvoudige meter om toekomstig gepuzzel te vermijden met het ‘op nul krijgen’ van zowel dag- en nachttellers. Wij adviseren daarin het volgende:

 • Overschakelen naar enkelvoudige teller kan gratis! Het kan dan best gebeuren bij vervanging van de huidige elektriciteitsmeter door een digitale meter. Laat Fluvius weten dat u een enkelvoudige teller wil zodra u een uitnodiging krijgt om uw huidige meter te laten vervangen. Pas op! Doe dit enkel indien u niet te ver negatief staat op dag- of nachttellers, dus als u niet te veel overproductie heeft. Indien er een (behoorlijke) overproductie is op één van de tellers, dan bent u deze kwijt als u overschakelt naar een enkelvoudige teller, aangezien er een slotafrekening wordt gemaakt (zie verder onderaan). Indien u dus teveel overproductie heeft op één van de tellers, kan u best wachten met overschakeling naar een enkelvoudige teller bij jaarlijkse afrekening of verandering naar nieuwe energieleverancier. Dit kost u dan slechts 10,3 euro incl BTW. Mocht u zelf uit eigen beweging Fluvius contacteren voor een overschakeling naar een enkelvoudige teller, dan betaalt u 88 euro incl BTW (en wordt ook ineens de digitale meter geplaatst). U behoudt geen overproductie en krijgt sowieso een slotafrekening. Gezien er geen voordeel te halen is hier, zouden we dit niet direct aanraden.
 • Vervanging van de huidige meter door een digitale meter: contacteer Fluvius niet zelf, maar laat Fluvius zelf langskomen met de digitale meter. Er verandert dan niets voor u, en de vervanging is gratis. Indien u uw dag/nacht- of enkelvoudige teller behoudt, behoudt u ook uw overproductie (mocht die er zijn) volgens een richtlijn van de VREG. Behoud van overproductie gebeurt enkel als Fluvius uit eigen beweging langskomt.

Laatste update op 19.11.2020 door Bram Van Dun.

Wanneer krijg je een slotafrekening?

 • Als je overschakelt van dag/nacht naar enkelvoudige meter;
 • Bij je jaarlijkse meteropname;
 • Als je van leverancier overschakelt;
 • Als je zelf Fluvius contacteert om je mechanische meter te laten vervangen door een digitale.

Laatste update op 19.11.2020 door Bram Van Dun.

Wanneer krijg je geen slotafrekening?

Je krijgt geen slotafrekening als Fluvius uit eigen beweging langskomt om uw mechanische meter te vervangen door een digitale. Je overproductie (indien aanwezig) blijft behouden; je tellers worden gewoon overgezet https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter/digitale-meters-en-zonnepanelen-dit-moet-je-weten

Laatste update op 19.11.2020 door Bram Van Dun.

Hoe lang gaat mijn PV-installatie mee?

 • Zonnepanelen gaan lang mee en daar zijn 2 belangrijke redenen voor. (1) Er zijn geen bewegende onderdelen, waardoor slijtage heel beperkt is. (2) Ze worden heel stevig gebouwd omdat hun bestaansreden hier volledig van afhangt. Wie zou immers nog investeren in zonnepanelen als die gemiddeld na 5 jaar stuk zouden zijn. De standaard vermogensgarantie bij zonnepanelen is dat ze na 25 jaar nog 80% van hun maximum produceren, met een maximale afname van 0,6% per jaar. De door ons aangeboden panelen scoren hierop nog beter. (zie type panelen)
 • De omvormer bevat veel elektrische componenten, waardoor die sneller stuk gaat. Dit is echter heel afhankelijk van de producent. Degelijke omvormers gaan tot 25 jaar mee, terwijl de basismodellen het veel vroeger kunnen begeven. De garanties bij Zonneregio Kempen variëren van 10 tot 25 jaar.
 • Naast de componenten, is er ook nog de plaatsingsgarantie van de aannemer (tegen schade aan het dak) van 10 jaar.
 • Je hebt natuurlijk niets aan garantie bij een failliet bedrijf. Campina Energie kiest daarom steeds voor financieel sterke bedrijven, zowel bij de producent (via TIER-kwalificatie) als bij de aannemer.

Laatste update op 20.03.2020 door Willem Janssens.

Hoeveel panelen heb ik nodig voor een elektrische auto?

Met 6 à 8 panelen op je dak, kan je met je elektrische auto jaarlijks 10.000 km rijden.

Laatste update op 20.03.2020 door Willem Janssens.

Kan ik een energielening krijgen?

Zonneregio Kempen bekijkt samen met de klant of bijvoorbeeld de Vlaamse Energielening mogelijk is en bezorgt hierover de nodige informatie.
Ook de eigen bank biedt dikwijls zeer voordelige “groene leningen voor energiebesparende maatregelen” aan die een PV-installatie mogelijk maken voor iedereen én de totale energiekost per maand ondanks de lening toch daalt.
De zon schijnt voor iedereen, toch?

Laatste update op 20.03.2020 door Willem Janssens.

Kan ik mijn dag/nacht-teller behouden in 2021?

Ja, aangezien de teller niet meer terugdraait, lijkt een dag/nacht-teller voordeliger aangezien de prijzen in het daltarief lager liggen.

Laatste update op 14.09.2020 door Willem Janssens.

Is het voordelig om nu al batterijen aan te schaffen met de digitale meter?

 • Vanaf juli 2019 wordt er in België overgeschakeld op digitale meters. Deze meters zullen op elk moment in staat zijn om te meten of je verbruikte elektriciteit uit het elektriciteitsnet komt (duur) of rechtstreeks uit je zonnepanelen (goedkoop). Hierdoor zal het voordelig worden om batterijen te plaatsen en zo een groter deel van je energie uit de zonnepanelen te halen. De overheid wil hiermee de belasting van het net tegengaan, zoals nu al in Duitsland het geval is.
 • Meer concreet wordt het inderdaad al wel interessant om een batterij aan te schaffen indien u een digitale meter heeft en in het tariefsysteem vanaf 2021 terecht komt. Onze berekeningen tonen aan dat de terugverdientijd van een batterijsysteem in veel gevallen reeds onder de 10 jaar duikt. Gezien de garantie op een batterij 10 jaar is, wordt het zo wel een interessante investering. Waarom? Hier zijn twee redenen voor.
  1. Aangezien vanaf 2021 u alle opgewekte energie die u niet ter plekke in huis wordt verbruikt, terug moet aankopen, is het belangrijk uw eigenverbruik zo groot mogelijk te maken. Het eigenverbruik is het deel van de opgewekte zonne-energie die onmiddellijk en ter plekke wordt verbruikt. Zonder batterij is dit eigenverbruik ongeveer 1/3de van de productie. Uw elektriciteitsrekening daalt dus met 1/3de. Heeft u een thuisbatterij, dan verdubbelt uw eigenverbruik (van 1/3de naar 2/3de). Hierdoor daalt uw elektriciteitsrekening tot 1/3de van vóór de situatie zonder zonnepanelen.
  2. Vanaf 2022 komt ook het capaciteitstarief in voege. Dan worden uw netkosten grotendeels berekend op uw piekvermogen. Hoe meer elektrische apparaten tegelijkertijd draaien, hoe hoger uw piekvermogen en hoe meer u betaalt. Een thuisbatterij kan dit piekvermogen serieus afvlakken, en u betaalt daardoor minder netkosten.

Laatste update op 14.09.2020 door Willem Janssens.

Kan ik met batterijen volledig energie-onafhankelijk worden?

Neen, batterijen zijn op dit ogenblik nog heel duur en daarom slechts geschikt voor het opslaan van energie gedurende enkele uren/dagen en dus zeker niet voor het opslaan van elektriciteit in de zomer om deze in de winter te gebruiken. Het is dus beter (of toch zeker véél goedkoper) om aan het net gekoppeld te blijven.

Laatste update op 20.03.2020 door Willem Janssens.

Plaats ik mijn zonnepanelen best in verschillende oriëntaties?

Zonnepanelen worden meestal geplaatst in één beschikbaar dakvlak. Soms zijn er mogelijkheden om de zonnepanelen te plaatsen in meerdere oriëntaties. Het voordeel hiervan is dat de productie van zonne-energie beter gespreid wordt over de hele dag, en u dus meer ter plekke kan verbruiken. Uw eigenverbruik is dus hoger, waardoor u minder nettarieven betaalt.

Laatste update op 14.09.2020 door Willem Janssens.

Heeft een PV-installatie veel onderhoud nodig?

Neen. In sommige gevallen kan de productie van zonnepanelen wel verlagen door hardnekkig vuil (bijvoorbeeld in de stoffige omstandigheden van een bouwwerf, op plaatsen met veel vogels…). In dat geval kan het sporadisch reinigen van de zonnepanelen wel nuttig zijn. Heel zelden loopt er iets mis met de panelen of de omvormer. Hiervoor heb je garantie. De meeste merken voorzien dan ook een bijdrage voor de aannemer, zodat de herstelwerkzaamheden voor de klant helemaal gratis zijn.

Laatste update op 20.03.2020 door Willem Janssens.

Zijn zonnepanelen echt ecologisch?

Ja. De energie die nodig is om een zonnepaneel te produceren bedraagt tegenwoordig minder dan 10% van de energie die het zonnepaneel ooit zal voortbrengen. De meeste zonnepanelen bevatten weinig of geen zeldzame aardmetalen meer en kennen een hoog recyclagepotentieel voor silicium, glas en aluminium (tot 96% van het totaalgewicht). Dit wordt gereguleerd door de Europese organisatie PV cycle. Tussen producenten bestaan er wel nog grote onderlinge verschillen. Bij Zonneregio Kempen wordt daarom gekozen voor de beste leerlingen van de klas.

 

Laatste update op 20.03.2020 door Willem Janssens.

Zonneregio Kempen is een project van Campina Energie cv  -  Copyright Campina Energie cv - 2021. Alle rechten voorbehouden.